Trillingeforældre
foreningen
Foreningens logo
Danmark

Velkommen
Trillingenyt
Set & Sket
Tips & Tricks
Medlemskab
Debat & Politik
Kramboden
Links & Partnere
Kontakt
Gæstebog
Service
 
Debat og Politik
Som det står i foreningens vedtægter, arbejder vi politisk på at bedre forholdene
for trillingefamilier her i landet. Ligeledes er een af vores kendte mærkesager
debatten om fosterreduktion, hvor det er vores opfattelse, at rådgivningen af
ventende trillingeforældre ofte er meget ensidigt og desværre også tit sker på
et forkert grundlag - med helt katastrofale konsekvenser til følge for familierne.

På disse sider findes både orientering om politiske tiltag og foreningens holdninger til
konkrete spørgsmål. Desuden vil der være oplæg til debat og
diskussion internt mellem trillingeforældre. Også andre interes-
serede er velkommen til at bidrage.
Foreningen står ikke indefor synspunkter, der bringes af
debatører og påtager sig naturligvis heller ikke noget ansvar
for rigtigheden af indholdet i disse.


Klik i listen herunder på det emne du ønsker at se:


Emne Beskrivelse

Handicappede trillinger Er det rigtigt, at der er en stor risiko for at børnene bliver født med handicap, når man får tre på een gang ?

Lokale initiativer Ann-Mette (formanden) opfordre til lokale arrangementer.

Skal vi lade dem sove i tre forskellige værelser? Mor med trillinger fortæller om den første tid med trillingerne og spørger om de skal sove i hvert deres værelse.

Fosterreduktion Vejledning eller vildledning ?

Valg af barnevogn til trillinger Hvad er den bedste løsning ?

Trillinger i dagpleje Debat om muligheder for- og forventninger til pasning
af små trillinger.

Skolestart for trillinger Skal de gå i samme klasse eller i hver sin ?

Hver sit værelse til trillinger ? Om det er nødendigt, at børnene sover hver for sig.

Maks 2 børnechecks Et forslag fra Dansk Folkeparti vil begrænse antallet af
børnechecks, så man kun kan få til to børn pr. familie.
Formanden for Trillingeforældreforeningen skriver, at
dette uretfærdigt vil gå ud over familier med flerlinger.

Hund i trillingefamilie Er det muligt at have hund, når man også har mindre trillinger ?

Hvilken hjælp kommunen yder, når man får trillinger Det er meget forskelligt, hvor meget hjælp man tilbydes (hvis overhovedet !) afhængigt af, hvilken kommune man bor i.

Amning af trillinger Kan det lade sig gøre at amme trillinger ?
- og i givet fald, hvordan ?

Bil Hvilken bil skal man vælge, når der er trillinger på vej ?Det er ikke forbeholdt bestyrelsen at tilkendegive holdninger hér på hjemmesiden ...
- dine er også mere end velkommen !

Skriv meget gerne et oplæg, indlæg, læserbrev eller reaktion til os, så vi kan
bringe det her på siderne. Teksten skal sendes til vores redaktør og web-master:

Erling Møller,
Tværgade 11, Ingstrup,
9480 Løkken,
e-mail kan sendes til: webmaster.